Free Eye Screening Camp and Diabetic Retinopathy at Syangja

“२० नोभेम्बर २०२३ मा भएको Diabetic Retinopathy and Free Eye Screening Camp. “२० नोभेम्बर २०२३ मा भएको Diabetic Retinopathy and Free Eye Screening Campमा ताइवान प्रिभेन्ट ब्लाइन्डनेस फाउन्डेशनका अध्यक्ष प्रोफेसर Dr. Jui – Fang Tsaiलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौ । यस कार्यक्रमको आयोजना गण्डकी ग्रामीण सामुदायिक अस्पताल, BM/TPB फाउन्डेशन – Eye Care Center, चापाकोट नगरपालिका द्वारा …

Free Eye Screening Camp and Diabetic Retinopathy at Syangja Read More »