Free Eye Screening Camp and Diabetic Retinopathy at Syangja

"२० नोभेम्बर २०२३ मा भएको Diabetic Retinopathy and Free Eye Screening Camp.

“२० नोभेम्बर २०२३ मा भएको Diabetic Retinopathy and Free Eye Screening Campमा ताइवान प्रिभेन्ट ब्लाइन्डनेस फाउन्डेशनका अध्यक्ष प्रोफेसर Dr. Jui – Fang Tsaiलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौ । यस कार्यक्रमको आयोजना गण्डकी ग्रामीण सामुदायिक अस्पताल, BM/TPB फाउन्डेशन – Eye Care Center, चापाकोट नगरपालिका द्वारा सुन्तलिटार, स्याङ्जामा गरिएको हो ।
𝐅𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥:
☎️ 01-4985910 | 01-4985911 | 9802358001 | 9801858010
📧 kdchktm@gmail.com🌐 www.kdchospital.com
📍 Dhapasi, Basundhara
(Near Police Beat), Ringroad, Kathmandu-3, Nepal

#FreeEyeScreening #eyecamp #besthospitalinkathmandu #besthospital #hospitalnearme #KDCHospitalCare #HealthcareWithKDC #KDCHospitalWellness #PatientCareAtKDC #KDCMedicalCenter #HealingAtKDCHospital #KDCHealthHub #QualityCareKDC #KDCHealthServices #CaringWithKDC #KDCMedicine #WellbeingWithKDC #KDCHealthProfessionals #kdchealinghands

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *